Private cloud met loadbalancing?

Wij kunnen dit voor u opzetten!

Wat is loadbalancing?

Loadbalancing

De term loadbalancing staat voor het verdelen van workload over meerdere servers. De Loadbalancer draagt zorg voor het verdelen van de workload en het controleren van de huidige status en stand van load op alle aanwezige Slaves. Door een loadbalance situatie kunt u uw diensten over meerdere servers verspreiden, zodoende is het bijvoorbeeld mogelijk om een webserver op te delen in meerdere servers die dezelfde website(s) en pagina's serveren. Dit principe gaat op voor taken zoals Apache, Lighttpd, FTP, etc. De afhandeling van de opgevraagde diensten in een loadbalance situatie verschilt niet van een reguliere situatie. Het dataverkeer tussen de Loadbalancer, Slaves en de optionele servers gebeurt altijd lokaal, u betaalt hierdoor geen extra dataverkeer.

Het gebruik van een Loadbalancer is handig op het moment dat uw website(s) te zwaar is/zijn geworden om vanaf één server geladen te worden.

Configuratie

Basis:
2x Slaves
1x Loadbalancer
1x 1U 100Mbit switch.

Optioneel:
Er is praktisch gezien geen limiet qua Slaves die door een Loadbalancer beheerd kunnen worden.
Database server(s)
Backup Loadbalancer(s)
1x 1U 1000Mbit of 10.000 Mbit switch.

Schematisch overzicht

Loadbalance Schema

Loadbalancing met meerdere servers

Tarieven

Aangezien het opzetten van een Loadbalance situatie altijd maatwerk is, is het niet mogelijk om hier een standaardprijs voor te geven. U kunt met ons contact opnemen met uitleg over uw situatie, waarna wij voor uw situatie een specifiek plan kunnen bedenken en u een schatting van de kosten kunnen sturen.

Terminologie

Loadbalancer: Een server die de functie heeft om één of meerdere taken te verdelen naar toegekende Slaves
Slave: Een (web)server die de functie heeft één of meerdere taken te serveren aan de loadbalancer
Workload: Een omschrijving voor de hoeveelheid gebruik(stress) qua processor, geheugen, disk I/O op een (web)server
Apache: De standaard webserver voor Linux, Apache maakt het mogelijk om uw websites en bestanden aan te bieden
Lighttpd: Een alternatief voor Apache, Lighttpd wordt omschreven als een lichtere versie van Apache die uitermate geschikt is voor het serveren van statische bestanden
FTP: File Transfer Protocol, een simplistische methode voor het overbrengen van bestanden(data) tussen 2 computers

Interesse in onze loadbalancing-oplossingen?