Browser caching inschakelen

Om uw website sneller te maken, is het mogelijk om browser caching in te schakelen. U geeft hiermee bijvoorbeeld aan dat jpeg-images slechts 1x per maand veranderen, zodat de browser van uw bezoekers na een bezoek weet dat hij pas na een maand hoeft te kijken of het bestand gewijzigd is. Standaard staat dit niet aan, maar u kunt dit eenvoudig voor uw eigen website inschakelen.

Maak een nieuw bestand genaamd .htaccess in de httpdocs map van uw website aan met de regels hieronder. Als er reeds een .htaccess bestaat voegt u de volgende regels extra toe:

<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 month"
ExpiresByType image/gif "access 1 month"
ExpiresByType image/png "access 1 month"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType text/html "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 month"
ExpiresDefault "access 1 month"
</IfModule>
Uiteraard kunt u de cache-tijden aanpassen naar wens, of er regels uithalen (bijvoorbeeld als u PNG-bestanden niet wilt cachen, haalt u de regel image/png eruit).

Onderwerpen

Gerelateerd

Categorie

Delen

 

Komt u er ondanks deze hulppagina's niet uit? Uiteraard staan wij klaar om u verder te helpen!