Veelgestelde vragen

Log in bij het configuratiescherm. Ga naar het domein waarvoor u het catchall emailadres in wilt stellen.
Ga naar Mail, dan naar Preferences. U ziet hier de optie "Catch to address", als u deze aanklikt kunt u hier een emailadres invullen. Dit kan een emailgebruiker zijn die bij deze website hoort (maak deze eerst aan in "Mail"!) of een adres op een andere website.
Hiervoor hebben wij een aparte pagina opgesteld: Outlook instellen
Een catchall emailadres is een emailadres waarop alle email binnenkomt die niet voor andere gebruikers van uw domein bestemd is.

U heeft bijvoorbeeld het domein domein.nl, en 2 gebruikers aangemaakt: Webmaster en Sales.
De email van webmaster@domein.nl komt dan aan bij Webmaster, en sales@domein.nl komt aan bij Sales.
info@domein.nl komt op dit moment niet aan. Stelt u webmaster@domein.nl in als catchall, dan komt info@domein.nl (maar ook test@domein.nl, eenhelelangenaam@domein.nl etc.) gewoon aan bij Webmaster.
Voor de inkomende email gebruikt u mail.domein.nl (vervang domein.nl voor uw domein).
Uw username en wachtwoord zijn hetzelfde als van uw account, of een zelfaangemaakte username met bijbehorend wachtwoord.

Voor de uitgaande email raden wij u aan om de mailserver van uw eigen provider te gebruiken. Het is wel mogelijk om via uw website te mailen, gebruik dan ook weer mail.domein.nl en stel in dat voor deze server "verificatie" vereist is.